Comunicat de Presa

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia, în parteneriat cu SC CORALEX SRL, în calitate de Partener 1, Primaria comunei Amărăștii de Jos, Partener 2 și Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Partener 3, implementază, în perioada mai 2018 – ianuarie 2021 proiectul „Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos”,POCU/140/4/2/115018,finanțat prin Fondul Social Europen, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socialăși combaterea sărăciei, Obiectivul tematic: Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

mai multe detalii

 

citeste mai mult