Comunicat de Presa – Lansare Proiect

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia, în parteneriat cu SC CORALEX SRL, în calitate de Partener 1, Primaria comunei Amărăștii de Jos, Partener 2 și Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Partener 3, implementază, în perioada mai 2018 – ianuarie 2021 proiectul „Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos”,POCU/140/4/2/115018,finanțat prin Fondul Social Europen, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socialăși combaterea sărăciei, Obiectivul tematic: Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

mai multe detalii

 

citeste mai mult

Comunicat de Presa – Finalizare Proiect

Asociația de Consultanță și Consiliere EconomicoSocială Oltenia în parteneriat cu S.C CORALEX SRL, UAT Amărăștii de Jos și Liceul Teoretic Amaraștii de Jos anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos.
Proiectul a fost implemenatat pe o perioada de 38 luni, respectiv între 10052018 si 09102021 prin Programul Operațional Capital Uman și cofinanțat din Fondul Social European.

mai multe detalii