Activitati

Activitățile specifice

A.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie

A.1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie – invatamant anteprescolar

A.1.2. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie- invatământ preşcolar

A.1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip zone prioritate de educaţie

 

A.2. Sprijin pentru accesul şi / sau menţinerea pe piaţa muncii

A.2.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectului

A.2.2 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de informare şi consiliere profesională

A.2.3. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă şi follow-up

A.2.4. Furnizarea serviciului de coaching

A.2.5 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de formare profesională

A 2.6 Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de curs

A.2.7. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare, desfăşurare, monitorizare şi evaluare)

A.2.8. Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de mediere pe piaţa muncii

A.2.9. Furnizarea serviciului de mediere pe piaţa muncii şi a schemei de minimis pentru  ocupare şi monitorizarea şi evaluarea serviciului furnizat

A.2.10. Organizarea şi desfăşurarea a 6 Mese rotunde cu privire la corelarea forţei de muncă  existente cu piaţa muncii în domeniu

 

A.3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţiii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

A.3.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectului

A.3.2. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă

A.3.3.Furnizarea serviciului de coaching

A.3.4. Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de curs

A.3.5. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare si desfăşurare)

A.3.6. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru realizarea planului de afaceri

A.3.7. Consurs antreprenoriat- “Idei de afaceri”

A.3.8. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri

A.3.9. Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru afacerile nou înfiinţate

A.3.10. Monitorizare activitate antreprenoriat

 

A.4. Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale si medicale şi furnizarea acestora

A.4.1. Reabilitare CMAI şi funcţionare

A.4.2. Furnizarea servicii sociale

A.4.3. Furnizarea servicii medicale

A.4.4. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de dezvoltare durabilă

 

A.5 Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă

A.5.1. Selecţia grupului ţintă şi evaluarea locuinţelor

A.5.2 Furnizarea serviciilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit

 

A.6. Asistenţă juridică pentru reglementări acte

A.6.1. Identificarea grupului ţintă

A.6.2. Furnizarea serviciului de asistenţă juridică pentru reglementări acte

 

A.7 Campanii de informare şi conştientizare, acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

A.7.1. Organizarea şi susţinerea campaniilor de informare şi conştientizare asupra problemei sociale şi a seminariilor în vederea promovării voluntariatului şi a implicării active.

A.7.2. Înfiinţarea de parteneriate sociale şi derularea acestora

A.7.3. Organizare şi desfasurare curs promotor de dezvoltare rurală

A.7.4. Organizare si desfăşurare campanii de conştientizare asupra implicării active în vederea soluţionării problemelor identificate în comunitate

A.7.5. Organizarea şi desfăşurarea Festivalulul pentru promovarea voluntariatului

 

A 8. Managementul proiectului

A 8.1 Managementul operaţional

A.8.2 Efectuarea raportărilor aferente proiectului

A.8.3 Realizarea şi monitorizarea achiziţiilor aferente proiectului