Comunicat de Presa

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia, în parteneriat cu SC CORALEX SRL, în calitate de Partener 1, Primaria comunei Amărăștii de Jos, Partener 2 și Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Partener 3, implementază, în perioada mai 2018 – ianuarie 2021 proiectul „Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos”,POCU/140/4/2/115018,finanțat prin Fondul Social Europen, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socialăși combaterea sărăciei, Obiectivul tematic: Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiectivul general al proiectului constă în scăderea riscului de săracie și excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate din satul Ocolna, comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj, prin realizarea și implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordaremultisectorială, corelând și asigurând complementaritea între investițiile în infrastructurăși cele destinate dezvoltării capitalului uman.

Printre rezultatele prevăzute, se numără: minim 120 de copii vor avea un mediu familial pregatit pentru a le asigura condiții de viațăși de educație mai bune prin participarea la activități de învățare educative și inovative, 400 de persoane din grupuri vulnerabile vor beneficia de programe integrate de informare, consiliere, formare profesionala corelate cu cerintele pietei muncii si ocupare, se va realiza 1 Centru Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI), 4 persoane vor beneficia de scheme de minimis pentru deschiderea unei afaceri, 620 pers din vor beneficia de analize și testări medicale, pentru 70 de persoane li se vor îmbunătății condițiile de locuit, 20 de persoane vor primi sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor, etc.

Valoarea totală a proiectului este de 9,498,206.03 lei.

Lansarea proiectului are loc în cadrul conferinţei de deschidere organizată în data de29 iunie 2018, la Căminul Cultural din comuna Amărăștii de Jos, începând cu ora 12:00.

Contact:
Anca Tănasie, Manager Proiect, telefon: 0722997528 sau office@accesoltenia.com

Agenda conferinta deschidere 4.2

Prezentare deschidere 4.2